Kvíz Kontakt
Naši partneři

Jak pomáháme

Streetwork

Naše práce začíná na ulici tzv. streetworkem. Terénní sociální prací. László Sümegh, předseda spolku, je prvním streetworkerem pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí.

Streetcentrum

Akutní problémy mohou klienti Projektu Šance řešit ve streetcentru, které je tzv. nízkoprahové. Mohou se zde najíst, napít, vyprat si, vysušit oblečení a osprchovat se. K dispozici jim je základní hygiena a prevence pohlavně přenosných nemocí. Pomáháme klientům řešit krátkodobé i dlouhodobé problémy, jak a kam jít životem dál. Mají zde kontaktní adresu pro komunikaci se světem. Vedeme je k prvním úvahám, co chtějí a co mohou změnit ve svém životě. Mluvíme s nimi. Radíme jim. Dozvídají se o dalších možnostech v rámci Projektu Šance.

Dům Šance

Od roku 2003 se snažíme pomáhat v rámci Domu Šance, který je prevencí sociálního vyloučení a je naším hlavním programem pro klienty. Na městské části Praha 5 ale naši snahu pomáhat českým „dětem ulice“ neocenili a zastupitelstvo městské části rozhodlo, že nás místo povolení k rekonstrukci vyhodí i s klienty na ulici. Asi čekali, že se vzdáme… zřejmě jsme je zklamali, protože i když jsme od té doby rozeslali více než 1500 SOS dopisů komunálním i vládním politikům, realizovali jsme řadu osobních jednání, Dům Šance prošel nouzovým i azylovým provozem a navdzory tomu stále funguje a snaží se naplňovat naše poslání, že není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat. Vedle volnočasového setkávání s klienty funguje v Domě Šance především pracovní terapeutická dílna, v rámci které klienti Projektu Šance získávají to nejdůležitější, co jim v životě schází a díky čemu by mohli jednou překročit i svoje postižení, které není na první pohled vidět.

Pracovní terapeutická dílna

Během pracovní terapie montují klienti Projektu Šance hlavně propisky, balí je a ke každé vytvářejí i rukopisný štítek, který ji s poděkováním provází ke každému dárci. Kdo si ji koupí, dozví se datum montáže a jméno klienta, který propisku smontoval. Za každou propiskou je skrytý příběh, a věřte, že nesnadný. Díky Domu Šance a pracovní terapii získávají klienti chybějící pracovní, sociální a společenské návyky, bez nichž se nelze zařadit do běžné společnosti. Za práci v pracovní terapeutické dílně dostávají jednou měsíčně finanční odměnu, kterou využívají především na bydlení, jídlo a další priority. Pokud klienti zvládnou práci v pracovní terapeutické dílně, hledáme jim ve spolupráci s partnery (hlavně s hotely Hilton) brigádu. Jestliže zvládnou i tu, snažíme se jim pomoci najít práci na hlavní pracovní poměr. Naše klienty vedeme k základním hodnotám společnosti. K rodině.

Podporované bydlení

V den, kdy se klienti rozhodnou vstoupit do pracovní terapie v Domě Šance, jim pomůžeme s bydlením, aby se mohli nastartovat do nového života. Pokud se stane, že v některých měsících si na bydlení nevydělají a nebo se potřebují přestěhovat, pomáháme jim, je-li to jen trochu smysluplné.

Pomáháme DĚTEM ULICE postavit se na vlastní nohy.
Patronky Domu Šance
“Připadá mi bohužel normální, že existují mladí lidé, kteří se z různých důvodů ocitnou na periferii lidské společnosti. Připadá mi ovšem stejně normální, že se někdo snaží těmto lidem pomoci. Kéž bychom byli občas citlivější k problémům našeho okolí.”
“Protože o tuto skupinu se nikdo nestará, je pořád mimo zájem celé veřejnosti. V péči o postižené a handicapované děti jsme pokročili, ale myslím, že je na čase se podívat i do těchto odlehlých míst.”
“Byla jsem požádána zástupci občanského sdružení PROJEKT ŠANCE, abych se stala patronkou Domu ŠANCE. Když jsem vše prostudovala a zjistila, o co se přesně jedná a co dělají, okamžitě jsem se rozhodla projekt podpořit. Považuji to za velmi potřebné a záslužné, protože „děti na ulici“ jsou skupinou, která nikoho moc nezajímá a která potřebuje pomoct.”
Novinky
Chcete-li být informování o našich novinkách, přihlašte se prosím k odběru:
Kontakt
Projekt ŠanceVe Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Rychlý kontaktmobil: 721 270 250
* nutno vyplnit